Een werknemer op staande voet ontslaan? Dit moet je weten

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Op staande voet ontslaan is een drastische maatregel die een werkgever kan nemen in uitzonderlijke gevallen. Om de werknemer te beschermen kan dit niet zomaar gebeuren. In het geval van een situatie die het bedrijf ernstig benadeelt, kan de werkgever besluiten om de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen.

Voorwaarden

Om een werknemer op staande voet te kunnen ontslaan, moet sprake zijn van een van de volgende situaties:

 • De werknemer heeft tegen de arbeidsvoorwaarden in gehandeld, door bijvoorbeeld:
  • een andere werknemer fysiek of mentaal te mishandelen,
  • vaak te laat te komen,
  • weigeren te werken,
  • geheimhoudingsplicht te schenden.
 • De werknemer heeft op een andere manier de wet overtreden;
 • Er is sprake van bedrijfsschadende onbekwaamheid.

Lees hier over de 10 meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet.

Het is van groot belang dat dit ontslag onverwijld wordt uitgevoerd. Dit betekent dat er nauwelijks tijd mag zitten tussen de desbetreffende situatie en het ontslag. Ook moet voor de werknemer duidelijk worden verteld wat de reden van het ontslag is. Zodra de situatie aan al deze voorwaarden voldoet, kan het ontslag in gang worden gezet.

Vervolgstappen

In het geval van schade (fysiek of anders) kan er aanspraak worden gedaan op een vergoeding die de werknemer aan de werkgever moet betalen. Als de werknemer het echter niet eens is met het ontslag en/of de boete, dan kan binnen twee maanden bezwaar worden gedaan bij de rechter. Daarnaast kan de werknemer ook een schadevergoeding aanvragen. Zorg dus dat het ontslag gegrond is.

Rechtelijk advies bij ontslag

Meer weten over ontslag of heb je rechtelijk advies nodig? Neem contact op met een arbeidsrecht advocaat van Joosten Advocaten in Utrecht en Amsterdam.