Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij een nul-urencontract?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Een nul-urencontract is een speciaal arbeidscontract waarbij vooraf geen afspraken worden gemaakt over hoeveel uren de werknemer dient te werken. Het contract kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd worden afgesloten.

Met een nul-urencontract wordt u enkel betaald voor de uren die u daadwerkelijk werkt. U ontvangt dus geen vast maandsalaris. Het voordeel voor de werkgever is dat werknemers flexibel kunnen worden ingezet.  Een werknemer met een nul-urencontract heeft na 6 maanden recht op een vast aantal uren.

Met een nul-urencontract kunt u net als met een gewoon arbeidscontract in aanmerking komen voor transitievergoeding

Hoe wordt transitievergoeding berekend bij een nul-urencontract? U leest het in deze blog.

Wanneer recht op transitievergoeding?

U heeft recht op een transitievergoeding als u ontslag krijgt na minimaal 2 jaar dienstverband. Dit geldt voor iedere arbeidsovereenkomst, dus ook bij contracten zonder vast aantal arbeidsuren, zoals het nul-urencontract.

Indien u rechtsgeldig op staande voet bent ontslagen, heeft u geen recht op transitievergoeding.

Let op: door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt er vanaf 1 januari 2020 een belangrijke wijziging in werking. Werknemers krijgen dan vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding als de overeenkomst op initiatief van de werkgever eindigt.

Berekening transitievergoeding

De transitievergoeding wordt bij een normaal arbeidscontract berekend op basis van het aantal dienstjaren. Bij een dienstverband tot 10 jaar bedraagt de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Bij een dienstverband langer dan 10 jaar bedraagt de transitievergoeding in de hoofdregel een half maandsalaris per gewerkt jaar. De maximale transitievergoeding voor 2019 is 81.000 euro bruto.

Ook hier gaat een en ander veranderen. Vanaf 1 januari 2020 zal de hogere vergoeding (een half maandsalaris per gewerkt jaar) bij dienstverbanden met een duur van 10 jaar of meer worden afgeschaft. De transitievergoeding is dan standaard 1/3 maandsalaris voor elk jaar dienstverband.

Bij de berekening van de transitievergoeding van een nul-urencontract wordt uitgegaan van het gemiddelde salaris over de laatste 12 maanden. Indien de werknemer binnen die 12 maanden voor 30 kalenderdagen of meer afwezig was door ziekte of verlof, dan wordt de periode voor het berekenen van het gemiddelde salaris verlengd met een kalendermaand. 

Arbeidsrechtspecialist

Wilt u nagaan of u in aanmerking komt voor een transitievergoeding? Of wilt u weten hoe hoog uw transitievergoeding is? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten. Vul direct het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.