Heeft u recht op een ontslagvergoeding?

Is het ontslag definitief? Dan kunt u in veel gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding.

Er bestaan 2 soorten ontslagvergoedingen:

  1. de ‘Transitievergoeding’
  2. en de ‘Billijke vergoeding’.

Transitievergoeding

U komt voor de Transitievergoeding in aanmerking wanneer u 2 jaar of langer in dienst bent geweest en uw werkgever uw arbeidsovereenkomst beëindigt.

De Transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal dienstjaren. Bij een dienstverband tot 10 jaar bedraagt de Transitievergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Bij een dienstverband langer dan 10 jaar bedraagt de Transitievergoeding in de hoofdregel een half maandsalaris per gewerkt jaar. De Transitievergoeding bedraagt in 2018 maximaal € 79.000,00 bruto. Onze arbeidsrechtadvocaten rekenen graag voor u uit waar de Transitievergoeding in uw geval op uitkomt.

U heeft helaas meestal geen recht op de Transitievergoeding, wanneer u rechtsgeldig op staande voet bent ontslagen. Maar een ontslag op staande voet kan de werkgever niet zomaar geven: daarvoor gelden strenge eisen. Accepteer een ontslag op staande voet nooit zomaar. Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen het ontslag voor u aanvechten en alsnog de ontslagvergoeding voor u opeisen.

Billijke vergoeding

Naast de Transitievergoeding kunt u in aanmerking komen voor de Billijke vergoeding. Voor de Billijke vergoeding moet de werkgever zich ernstig verwijtbaar hebben gedragen. Ernstig verwijtbaar is bijvoorbeeld als de werkgever een valse reden voor uw ontslag heeft opgegeven of als hij u heeft gediscrimineerd. Ook wanneer de werkgever u onterecht op staande voet ontslaat, kunt u een Billijke vergoeding claimen. De hoogte van de Billijke vergoeding verschilt van geval tot geval en kan oplopen tot een hoog bedrag. Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen voor u inschatten op welke vergoeding u aanspraak maakt.

Ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Wordt uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigd, maar met wederzijds goedvinden, dan spelen de Transitievergoeding en de Billijke vergoeding minder een rol. In dat geval is het aan partijen om de hoogte van een eventuele vergoeding te bepalen. De afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Het is doorgaans niet verstandig om in te stemmen met een vergoeding die lager ligt dan de Transitievergoeding. Onze ontslagrechtadvocaten streven voor u naar de maximale ontslagvergoeding.

Neem contact met ons op

Wilt u nagaan of u in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding? Of wilt u weten hoe hoog uw ontslagvergoeding uitvalt? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze ontslagrechtadvocaten. Vul direct het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.

Hebt u te maken met (dreigend) ontslag of een arbeidsgeschil? Of wilt u een ander probleem aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch of via het contactformulier. Wij reageren zo snel mogelijk, ook tijdens avonduren en in het weekend.

Onze arbeidsrechtspecialisten

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.