Deel met een vriend

Leuk dat u een pagina onze website wilt doorsturen naar een vriend of bekende. Onderstaande pagina zal in zijn of of haar mailbox verschijnen.

×

Ontslagvergoeding

Heeft u recht op een ontslagvergoeding?

Is het ontslag definitief? Dan kunt u in veel gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding.

Er bestaan 2 soorten ontslagvergoedingen:

  1. de ‘Transitievergoeding’
  2. en de ‘Billijke vergoeding’.

Transitievergoeding

U komt voor de Transitievergoeding in aanmerking wanneer uw arbeidsovereenkomst na meer dan 2 jaar wordt beëindigd.

De Transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal dienstjaren. Bij een dienstverband tot 10 jaar bedraagt de Transitievergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Bij een dienstverband langer dan 10 jaar bedraagt de Transitievergoeding in de hoofdregel een half maandsalaris per gewerkt jaar. De Transitievergoeding bedraagt in 2016 maximaal € 76.000,00 bruto. Onze arbeidsrechtadvocaten rekenen graag voor u uit waar de Transitievergoeding in uw specifieke geval op neerkomt.

U heeft helaas meestal geen recht op de Transitievergoeding, wanneer u rechtsgeldig op staande voet bent ontslagen. Een ontslag op staande voet kan de werkgever echter niet zomaar geven: daarvoor gelden strenge eisen. Accepteer een ontslag op staande voet nooit zomaar.

Billijke vergoeding

Naast de Transitievergoeding kunt u in aanmerking komen voor de ‘Billijke vergoeding’. Voor de Billijke vergoeding moet de werkgever zich ernstig verwijtbaar hebben gedragen. Ernstig verwijtbaar is bijvoorbeeld als de werkgever een valse reden voor uw ontslag heeft opgegeven of als hij u heeft gediscrimineerd. De hoogte van de Billijke vergoeding verschilt van geval tot geval en kan oplopen tot een hoog bedrag. Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen voor u inschatten op welke vergoeding u aanspraak maakt.

Ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Wordt uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigd, maar met wederzijds goedvinden, dan spelen de Transitievergoeding en de Billijke vergoeding minder een rol. In dat geval is het aan partijen om de hoogte van een eventuele vergoeding te bepalen. Het is doorgaans niet verstandig om in te stemmen met een vergoeding die lager ligt dan de Transitievergoeding.

Neem contact met ons op

Wilt u nagaan of u in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding? Of wilt u weten hoe hoog uw ontslagvergoeding uitvalt? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze ontslagrechtadvocaten. Vul direct het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.

Print deze pagina Mail deze pagina