In de wet en rechtspraak is geregeld dat men de schade die aan een ander wordt toegebracht moet vergoeden. Dit heet een schadevergoeding en heeft alles te maken met het begrip aansprakelijkheid.

Maar wanneer is iemand aansprakelijk?

Hieronder leggen we de juridische achtergrond van aansprakelijkheid uit. Wilt u direct advies over aansprakelijkheid bij letselschade? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Drie bronnen van aansprakelijkheid

Er zijn drie bronnen van aansprakelijkheid:

  1. Op grond van contract of overeenkomst
  2. Op grond van de wet
  3. Uit rechtmatige daad

Deze drie bronnen lichten we hieronder toe.

1. Op grond van contract of overeenkomst

Aansprakelijkheid kan ontstaan vanuit een contract of overeenkomst. Denk aan bijvoorbeeld wanprestatie (toerekenbare tekortkoming).

2. Op grond van de wet

De aansprakelijkheid op grond van de wet volgt uit schuld- en risicoaansprakelijkheid voor eigen feitelijk handelen en nalaten (de eigenlijke onrechtmatige daad).

3. Uit rechtmatige daad

De aansprakelijkheid uit rechtmatige daad vloeit voort uit daden die volgens de wet een verplichting tot schadevergoeding kunnen doen ontstaan, maar niet gerekend kunnen worden tot de onrechtmatige daad. Hieronder vallen de rechtmatige verbintenis uit de wet wegens bijvoorbeeld zaakwaarneming, onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking.

Toelichting bij #2: het verschil tussen schuld en risico

Het burgerlijk recht maakt een onderscheid tussen schuldaansprakelijkheid en risico-aansprakelijkheid.

Schuldaansprakelijkheid

Bij schuldaansprakelijkheid moet er sprake zijn van enige verwijtbaarheid aan de zijde van de incidentveroorzakende persoon. Soms kan de schuld in de zin van verwijtbaarheid wegvallen aan de zijde van de veroorzaker, zoals bij overmacht. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn als een automobilist de aanrijding met een overstekende voetganger redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen. Aan het met succes doen van beroep op overmacht worden zeer hoge eisen gesteld. We moeten dan heel precies vaststellen of de automobilist terecht een beroep doet op overmacht bij een ongeval met een zwakke verkeersdeelnemer (voetganger, fietser). Meestal wordt deze namelijk toch beschermd.

Risico-aansprakelijkheid

Bij risicoaansprakelijkheid speelt ‘schuld’ geen rol. Als een bepaald risico zich voordoet dan is daarmee de aansprakelijkheid gegeven.

Deze vormen heten behalve risicoaansprakelijkheid ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid bij letselschade

In het geval van letselschade is er vaak een tweede partij die de schade veroorzaakt heeft, bijvoorbeeld als iemand geen voorrang verleent in het verkeer of als iemand een deur dichttrekt waar een vinger tussen komt te zitten. Deze partij kan bijna altijd aansprakelijk kan worden gesteld; ook wanneer de letselschade in de privésfeer ontstaat.

Wordt de aansprakelijkheid erkend door de verzekeraar van de tegenpartij, dan kan de schade op die partij verhaald worden. Ook de kosten van een letselschadeadvocaat worden in deze schadevergoeding opgenomen.

Neem contact op met Joosten Advocaten voor meer informatie.

Hebt u letselschade opgelopen en wilt u een schadevergoeding eisen? Of wilt u een ander probleem aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch of via het contactformulier. Wij reageren zo snel mogelijk, ook tijdens avonduren en in het weekend.

Onze letselschadespecialisten

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.