Deel met een vriend

Leuk dat u een pagina onze website wilt doorsturen naar een vriend of bekende. Onderstaande pagina zal in zijn of of haar mailbox verschijnen.

×

Letselschadevergoeding

Als u letsel heeft opgelopen door een ander, heeft u recht op een schadevergoeding. U kunt tot vijf jaar na het ontstaan van het letsel een letselschadevergoeding opeisen. Bij verkeersongevallen is dat in principe drie jaar. Ook gelden er bepaalde uitzonderingen waardoor de termijn slechts één jaar is.

Schadevergoeding claimen bij letselschade

Meestal is de tegenpartij voor aansprakelijkheid verzekerd en handelt de verzekeraar uw schadevergoeding af. Om uw schade vast te stellen moet de verzekeraar een vergelijking maken tussen uw situatie vóór en na het incident. Dit is lastig als nog niet bekend is wat uw toekomstplannen waren. Misschien volgde u nog een opleiding of was u vlak voor het ongeval ontslagen wegens een reorganisatie. Dan is het de vraag hoe uw leven zonder het letsel was verlopen. Dit wordt meestal door deskundigen onderzocht.

Voorbeeld: vergelijking voor en na het letsel

Voor ongeval Na ongeval
Werk
 • 100% salaris
 • dertiende maand
 • auto van de zaak
 • pensioenopbouw
 • 70% salaris omdat u ziek bent
 • geen dertiende maand
 • eigen auto
 • lagere pensioenopbouw
Huishouden
 • zelf het huishouden doen
 • huishoudelijke hulp ingeschakeld
Medische kosten
 • geen medische kosten
 • eigen risico zorgverzekering
 • kosten medicijnen
 • fysiotherapie
Verlies zelfwerkzaamheid
 • zelf woning schilderen
 • zelf tuinonderhoud
 • hulp van familie
 • schilder en tuinman ingeschakeld
Smartengeld
 • sporten, verre reizen maken, hobby’s
 • immobiel, pijn, verdriet, hobby’s niet meer mogelijk, verminderde levensvreugd

Hoogte letselschadevergoeding

De letselschadevergoeding is opgebouwd uit verschillende schadeposten. Het totale bedrag dat aan schadevergoeding wordt uitgekeerd is per geval verschillend en afhankelijk van de ernst van uw letsel, het verloop van uw herstel, de gevolgen op uw werk of in het huishouden, de gemaakte kosten enzovoort. Veel voorkomende schadeposten zijn:

 • smartengeld
 • huishoudelijke hulp
 • verlies aan zelfwerkzaamheid
 • inkomensverlies / verlies aan arbeidsvermogen
 • inkomsten uit zwart werk
 • arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
 • economische kwetsbaarheid
 • studievertraging of –achterstand
 • daggeldvergoeding ziekenhuisopname
 • medische kosten
 • vervoerskosten
 • hulpmiddelen
 • verhuiskosten

De hoogte van uw schadevergoeding wordt berekend op basis van uw letsel en uw specifieke situatie. Geen enkele letselschadezaak is hetzelfde. Sommige schadeposten zijn minder vanzelfsprekend, maar moet de verzekeraar toch vergoeden. U kunt denken aan:

 • gemis auto van de zaak
 • kosten kinderopvang
 • kosten pedicure/ manicure
 • extra kapperskosten
 • extra vakantiekosten
 • extra energiekosten
 • extra kosten etenswaren (voorverpakte groentes)

Uw letselschade advocaat zet alle schadeposten op een rij in een schadeoverzicht. Dit heet een schadestaat. Om de schadestaat te onderbouwen zijn zo veel mogelijk bewijsstukken nodig, waaronder nota’s, offertes, loonstroken enzovoort. Ook de schade die in de toekomst zal ontstaan wordt meegenomen. Dit gebeurt meestal in de eindfase van uw letselschadezaak. Eerst moet duidelijk worden welk letsel u heeft en hoe zich dit in de toekomst zal ontwikkelen.

Smartengeld

Het smartengeld is ook onderdeel van uw totale schadevergoeding. Smartengeld is een compensatie voor de geestelijke schade en de verminderde levensvreugde doordat u bijvoorbeeld lange ziekenhuisopnames heeft gehad, niet meer uw hobby’s en sporten kunt uitoefenen, geen vrijwilligerswerk meer kunt doen of geen reizen kunt maken. Dit zijn maar enkele voorbeelden. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van uw letsel en herstel, maar ook bijvoorbeeld uw leeftijd kan meetellen.

Afkoopsom

De meeste letselschadezaken worden afgekocht. Dit betekent dat u in één keer de totale schadevergoeding, ook voor de toekomst, krijgt uitgekeerd. In de afkoopsom worden alle kansen en risico’s meegewogen, bijvoorbeeld de kans dat u in de toekomst arbeidsongeschikt raakt door een verergering van uw klachten. Als het te risicovol is om de letselschadezaak definitief af te handelen, kunt u ook om een voorbehoud vragen. Zo kunt u achteraf alsnog een hogere vergoeding krijgen als blijkt dat uw klachten zijn verergerd en de schade daardoor hoger is geworden.

Belastinggarantie

De verzekeraar keert de letselschadevergoeding netto uit. U hoeft hier dus geen inkomstenbelasting over te betalen. Wél moet u uw vermogen en dus ook de schadevergoeding opgeven in Box 3 voor een vermogensrendementsheffing.  Er kan bij de belastingdienst een fout worden gemaakt waardoor toch inkomensbelasting wordt geheven over uw schadevergoeding. Het is daarom raadzaam om bij de afhandeling van uw zaak om een belastinggarantie te vragen. Met deze garantie kunt u het probleem met de belastingdienst door de verzekeraar laten oplossen.

Print deze pagina Mail deze pagina