Deel met een vriend

Leuk dat u een pagina onze website wilt doorsturen naar een vriend of bekende. Onderstaande pagina zal in zijn of of haar mailbox verschijnen.

×

Recht op vrije advocaatkeuze

Recht op vrije advocaat keuze is grondrecht

Rechtsbijstandverzekeraars beperken vaak de keuzevrijheid van een cliënt. De rechtsbijstandverzekeraars hebben vaste afspraken gemaakt met advocaten uit hun vaste netwerk. Vaak moeten ze honderden zaken tegelijk behandelen tegen een vaste prijsafspraak. Hierdoor kunnen de belangen van de cliënt in het gedrang komen, ook omdat daardoor de kwaliteit in het gedrang komt. Bovendien kunt u hun deskundigheid  niet zelf bepalen. U kiest voor kwaliteit niet voor kwantiteit.

Het Europese Hof van Justitie voor de Rechten van de Mens heeft korte metten gemaakt met een min of meer vaste praktijk bij rechtsbijstandverzekeraars om cliënten te verplichten zich te laten bijstaan door een advocaat uit het netwerk van de rechtsbijstandverzekeraar. Het Europese Hof is van oordeel dat de cliënt niet verplicht is het advies van de rechtsbijstandverzekeraar op te volgen.

De vrije advocaatkeuze is een grondrecht

. Dit recht kan niet worden beperkt doordat in de polis staat dat hij verplicht is om gebruik te maken van de diensten van de juristen of advocaten van de rechtsbijstandverzekeraar.

De vrije advocaatkeuze geldt ook indien de cliënt het niet eens is met de manier waaop de  zaak  wordt behandeld. De cliënt kan dan met een beroep op de zgn. geschillenregeling (die bijna in elke rechtsbijstandpolis is opgenomen) de zaak voorleggen aan een door hem gekozen advocaat, op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar.

Neem contact met ons op voor een gratis second opinion

Wilt u een advocaat die wel naar u luistert en streeft naar een maximale vergoeding, neem dan contact met ons op. Bel ons gratis landelijk nummer  0800 55 444 56.

Print deze pagina Mail deze pagina