Medische fout in ziekenhuis

Door een medische fout tijdens een routine kijk-operatie wegens nierstenen wordt de dikke darm aangeprikt. De artsen en de verzekeraar hielden aanvankelijk vol dat het een complicatie was en geen fout. Omdat de arts geen openheid van zaken wilde geven, kwam de vrouw naar ons toe.

De door Joosten Advocaten ingeschakelde medisch specialist bewees dat er wel degelijk een medische fout was gemaakt: aansprakelijkheid werd erkend en de schade wordt momenteel vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomensverlies.

De moeder van twee kinderen heeft door de lichamelijke klachten en psychische problemen geruime tijd niet kunnen werken. Zij is ook afhankelijk geweest van anderen. De schade wordt geraamd op meer dan 200.000 euro.

Geschreven door Alex Verhoeven

Advocaat letselschade, mede-oprichter