Deel met een vriend

Leuk dat u een pagina onze website wilt doorsturen naar een vriend of bekende. Onderstaande pagina zal in zijn of of haar mailbox verschijnen.

×
 

Szkoda osobowa

Co to jest szkoda osobowa?

O wypadek bardzo łatwo. Jeżeli odniosłeś obrażenia w wyniku wypadku, może to mieć radykalny wpływ na życie. Szkody mogą być fizyczne lub psychiczne i to właśnie te szkody razem określa się jako ‘szkodę osobową’. Szkoda osobowa może też wystapic jeżeli na przykład zachorujesz z powodu pracy lub jesteś ofiarą błędu medycznego. Jeżeli szkoda została spowodowana przez inną osobę, istnieje możliwość odzyskania odszkodowania od osoby odpowiedzialnej. W takiej sytuacji masz prawo do maksymalnej rekompensaty za szkodę.

Rodzaje szkody osobowej

Szkoda osobowa może być spowodowana różnymi okolicznościami. Na przykład, w wypadku drogowy, w pracy, przy błędzie medycznym lub przy ugryzieniu przez psa. W wielu przypadkach istnieje prawo do odszkodowania. Poniżej znajduje się przegląd kilka typów spraw dotyczących szkody osobowej:

 • obrażenia spowodowane wypadkiem w pracy
 • obrażenia spowodowane błędem medycznym
 • obrażenia spowodowane wypadkiem w transporcie publicznym
 • obrażenia spowodowane wypadkiem drogowym
 • obrażenia spowodowane przez zwierzę

Odszkodowanie za obrażenia

Roszczenia o odszkodowanie można składać do pięću lat od daty wypadku. W sprawach wypadków drogowych termin przedawnienia wynosi trzy lata. W pierwszej kolejności należy zbadać, czy ktoś (prawnie) może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za odniesione obrażenia. Zwykle sprawca szkody jest ubezpieczony, więc w razie odpowiedzialności cywilnej to właśnie ubezpieczyciel przejmuję sprawę i wypłaca odszkodowanie. Odszkodowanie obejmuje wszystkie koszta poniesione w wyniku szkody. Wysokość definitywnego odszkodowania jest zależna od przypadku, od ciężkości obrażeń, od przebiegu powrotu do zdrowia, konsekwencji związanych z wykonywaniem pracy, z prowadzieniem gospodarstwa domowego, dalszych kosztów itd. Obrażenia powinną być poparte dowodami, na przykład na podstawie oświadczeń lekarzy, rachunków za koszty leczenia czy pomocy medycznej itd.

Zaliczki

Jeżeli odpowiedzialność zostanie uznana, ubezpieczyciel jest zobowiązany zapłacić zaliczki na odszkodowanie, do momentu, aż pełna szkoda zostanie zinwentaryzowana i zapłacona. Dzięki zaliczkom zapobiega się powstania problemów finansowych, przez na przykład wysokie koszty leczenia. Jeżeli zamieżasz ubiegać się o zaliczkę, będziesz potrzebował dowodów poniesionych kosztów, wydatków, utraconych zarobków itd.

Rekompensata za ból i cierpienie (smartengeld)

Oprócz odszkodowania za szkody materialne, ofiara wypadku ma prawo do otrzymania odszkodowania za szkody niematerialne. Jest to rekompensata za szkodę emocjonalną i psychiczną. Odszkodowanie obejmuje na przykład ból, smutek, nieprzespane noce, cierpienie psychiczne lub zmniejszoną radość życia. Wysokość rekompensaty za ból i cierpienie jest określane charakterem i ciężkośćią obrażeń. Lecz też wiek lub rodzaj odpowiedzialności mogą się liczyć w okreslaniu wysokości rekompensaty. W celu ustalenia wysokości rekompensaty, sprawa jest porównywana z innymi byłymi sprawami. Oświadczenia sędziów na temat wysokości rekompensat za ból i cierpienie są zawarte w książeczce ‘Smartengeldgids’.

Biuro do spraw szkód osobistych

Jeżeli doznałeś szkody osobowej to zalecane jest skontaktować się z adwokatem zajmującym się takimi sprawami. Zgodnie z prawem Holenderskim, masz prawo na pomoc prawniczą, a sprawca szkody jest zobowiązany pokryć koszty tej pomocy. Adwokat ds. szkody osobowejj wstawia sie za Twoim interesem i zapewnia, przede wszystkim, że sprawca szkody uzna odpowiedzialność cywilną za szkodę. Często zdarza się, że sprawca szkody próbuję wydostać się z pod odpowiedzialności. Adwokat jednak zna prawo Holenderskie doskonale i wie, jak ustalić czy partia jest odpowiedzialna za Twoje szkody. Jeżeli odpowiedzialność zostanie uznana, sprawca szkody jest zobowiązany zrekompensować szkody. Przez dokładną inwentaryzację szkody, adwokat ds. szkody osobowej zapewnia maksymalne odszkodowanie.

Koszty adwokata

Według Prawa Holenderskiego partia odpowiedzialna za szkodę również jest zobowiązana do opłacenia kosztów pomocy prawnej. To znaczy że odpowiedzialny za wypadek także ponosi koszty związane z honorarium adwokata. Koszta powinną być jednak w rozsądnych granicach. Definicja ‘rozsądnych granic’ zależy od wysokości szkody, obrażen i trudności sprawy. Jeżeli jednak w późniejszym stadium okaże się, że obrażenia są mniej poważne niż się na początku wydawało, partia odpowiedzialna nie może z mocą wsteczną starać się o odzyskanie kosztów za pomoc prawną.

Obliczenie wysokości odszkodowania szkody osobowej

“Jak obliczyć wysokość mojego odszkodowania? Na jakie odszkodowanie mam prawo?” Ofiary wypadków często zastanawiają się nad powyższymi pytaniami. Wysokość odszkodowania jest jednak zależna od konkretnych obrażeń i konkretnej sytuacji. Najczęstsze ‘zródła’ szkody to:

 • rekompensata za ból i cierpienie
 • utrata (tymczasowa) umiejętnosci np. w sprzątaniu lub gotowaniu
 • utrata dochodów
 • utrata dochódów z ‘czarnej’ pracy
 • niepełnosprawność zawodowa
 • osłabienie pozycji na rynku pracy
 • opóźnienie w nauce
 • koszty związane z hospitalizacją
 • koszty medyczne
 • koszty transportu
 • koszty objektów pomocnych (np. wózek inwalidzki)
 • koszty związane z przeprowadzką

Roszczenie o odszkodowanie

Jeżeli odpowiedzialność zostanie uznana, istnieje prawo do zaliczek dopóki pełne odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Jeżeli zamierzasz się ubiegać o zaliczkę, będiesz potrzebował dowodu kosztów, wydatków, utraconych zarobków itd.

Doradca medyczny

Każdy przypadek jest inny, także z medycznego punktu widzienia. W celu ustalenia dokładnych obrażeń, adwokat do spraw szkód osobowych korzysta z pomocy doradcy medycznego. Doradca medyczny ocenia dokumentację medyczną i sporządza poradę medyczną. Doradca medyczny bierze pod uwagę wszystkie istotne sprawy, na przykład przyszłe operacje, potencjalne sztuczne stawy w przyszłości itd. W przypadku bardzo skomplikowanych urazów, doradca medyczny wzywa pomoc specjalistów medycznych.

Zewnętrzni eksperci

Odszkodowanie zostaje przyznane przez ubezpieczenie sprawcy szkody tylko wtedy, gdy roszczenia będą uzasadnione dowodami. Zewnętrzny ekspert może zostać wezwany do zebrania dowodów. Na przykład analityk wypadków, który jest w stanie określić okoliczności wypadku, jeżeli są one trudne do udowodnienia. Analityk wypadków może zostać wezwany wspólnie z sprawcą wypadku, ale także jednostronnie. Istnieje również opcja wezwania lekarza specjalisty. Jest to niezależny lekarz, który jest powoływany w celu ustalenia obrażeń i ewentualnego przyszłego ryzyka tych obrażeń. Wynik badania lekarza specjalisty, tak zwanej ’ekspertyzy’, jest wiążący dla obu stron i często daje dużo jasności, gdy dochodzi do dyskusji na temat dotkliwości obrażeń. W celu ustalenia i uzasadnienia szkody istnieje opcja wezwania tzw. eksperta pracy, który jest wstanie na przykład określić wymóg w zakresie pomocy domowej lub określić, jak rozwinęłaby się zawodowa kariera, gdyby nie było obrażeń.Ergoterapeuta jest wstanie zbadać, czy istnieje potrzeba pewnych dostosowań w domu. Jeżeli dochody się zmniejszą, to różnica wysokości z dochodami przed wypadkiem liczy sie jako szkoda. Zmniejszenie dochodów niemniej jedak może mieć konsekwencje dla np. wysokości emerytury w przyszłości. Ta strata też liczy się jako szkoda. Dodatkowa szkoda może również wystąpić, jeżeli nastąpi utrata pewnych dofinansowań z państwa (np. dodatek do wynajmu mieszkania, tzw. huurtoeslag), w momencie kiedy odszkodowanie zostaje wypłacone i granica dozwolonych środków finansowych zostaje przekroczona. Obliczenia konkretnej szkody (i odszkodowania) często są bardzo skomplikowane. Dlatego zaleca się wezwać wyspecjalizowaną firmę księgową do dokladnego wyliczenia.  Zewnętrzni eksperci mają rozległą wiedzę i doświadczenie i biorą pod uwagę wszystkie istotne detale. Adwokat do spraw szkód osobowych troszczy się o wezwanie niezbędnych ekspertów. Strona odpowiedzialna za szkode jest zobowiązana do pokrycia kosztów związanych z wezwaniem zewnętrznych ekspertów.

Proces reintegracji zawodowej

Jeżeli z powodu obrazeń ofiara wypadku nie jest w stanie dalej wykonywać swojego zawodu, ubezpieczyciel ma obowiązek wezwać eksperta ds. pracy (arbeidsdeskundige), który pomaga w reintegracji zawodowej. Ekspert ds. pracy sprawdza, czy ofiara wypadku jest w stanie ponownie wykonywać swoją pracę, ewentualnie z dostosowaniami ze strony pracodawcy lub innymi środkami pomocniczymi. Jeżeli nie jest to możliwe, ekspert ds. pracy razem w ofiarą wypadku poszukuje innej odpowiedniej pracy, biorąc pod uwagę umiejętności i życzenia tej osoby. Ubezpieczyciel odpowiedzialny za szkode osobową jest zobowiązany pokryć koszty zwiazane z wezwaniem eksperta pracy.

Jak długo trwa sprawa odzyskania odszkodowania?

Z góry nie da sie ustalić jak długo bedzie trwać sprawa o odszkodowanie. Skomplikowana sprawa zajmuje więcej czasu niż prostszy przypadek, w którym zazwyczaj wystepuja mniej ‘zródeł’ szkody. Średni czas trwania sprawy dotyczącej szkody osobowej wynosi od jednego roku do trzech lat. Podczas trwania sprawy istnieje prawo do zaliczek na końcowe odszkodowanie, żeby pokryć (medyczne) koszty i ewentualna utratę dochodów. Ponadto ubezpieczyciel jest zobowiązany zapłacić odsetki od odszkodowania od terminu od dnia poniesienia szkody.

Roszczenie odszkodowawcze

Jak działa proces ubiegania się o odszkodowanie? Większość przypadków szkód osobowych rozwiązuje się bezpośrednio miedzy partiami, czyli poza sądem. Adwokat ds. szkody osobowej ma stały kontakt z ubezpieczycielem, przygotowuje raporty o szkodzie i negocjuję o wysokośći odszkodowania. Zwykle specjalista z ubezpieczelni przychodzi na wizyte do domu ofiary wypadku, aby omówić szkodę i utworzyć obraz danej sytuacji. Ubezpieczyciel potrzebuje wielu informacji, aby móc wypłacić odszkodowanie. Chodzi nie tylko o informacje o samym wypadku i obrażeniach, ale także o informacje na postawie której można wytworzyc jasny obraz jak wyglądałaby sytuacja bez wypadku. Może miałeś własnie dostać awans w pracy? Lub miałeś właśnie plany na przebudowe domu? Ubezpieczyciel musi wziąć te wszystkie czynniki pod uwagę. Konieczne jest dokonanie porównania między sytuacją po wypadku a potencjalną sytuacją, w której wypadek nie miałby miejsca.

Mediacja

Jeżeli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta w ciągu trzech lat, istnieje prawo do mediacji, zgodnie z decyzją Rady ds. Szkód osobowych (Letselschaderaad). W czasie mediacji strony, razem z mediatorem, szukają satysfakcjonującego rozwiązania, z którym wszystkie partie się zgadzają. W większości przypadków mediacja jest odpowiednią metodą, aby doprowadzić do porozumienia między partiami. Jeżeli mediacja nie doprowadzi jednak do satysfakcjonującego rozwiązania, adwokat ds. szkody osobowej ma możliwość rozpoczęcia procedury w sądzie.

Zasady postępowania ubezpieczyciela

Większość ubezpieczycieli w Holandii jest członkiem Stowarzyszenia Ubezpieczycieli (Verbond voor Verzekeraars) i są zobowiązani przestrzegać Kodeksu postępowania w wypadkach szkody osobowej (Gedragscode Behandeling Letselschade). Te zasady postępowania mają jako cel gwarantować, że sprawa dotycząca szkody osobowej zostanie rozwiązana w sposób harmonijny.

Print deze pagina Mail deze pagina