Deel met een vriend

Leuk dat u een pagina onze website wilt doorsturen naar een vriend of bekende. Onderstaande pagina zal in zijn of of haar mailbox verschijnen.

×
 

Szkoda osobowa

Czym jest szkoda osobowa?

O wypadek bardzo łatwo. Jeżeli odniosią Państwo obrażenia w wyniku wypadku, może to miec radykalny wpływ na Państwa życie. Szkody mogą być fizyczne lub psychiczne. Własnie te szkody nazywają się ‘szkodą osobową’. Nawet jeżeli zachorują Państwo z powodu pracy lub są Państwo ofiarą błędu medycznego, mogą Państwo ponieść szkodę. Jeżeli szkoda została spowodowana przez kogoś innego, istnieje możliwość odzyskania odszkodowania od osoby odpowiedzialnej. W takiej sytuacji mają Państwo prawo do maksymalnej rekompensaty za szkody.

Rodzaje szkody osobowej

Szkoda osobowa może być spowodowana różnymi okolicznościami. Na przykład, z powodu wypadku drogowego lub w pracy, błędu medycznego lub ugryzienia przez psa. W wielu przypadkach istnieje prawo do odszkodowania. Poniżej znajduje się przegląd kilka typów spraw dotyczacych szkody osobowej:

 • obrażenia ciała spowodowane wypadkiem w pracy
 • obrażenia ciała spowodowane błędem medycznym
 • obrażenia ciała spowodowane wypadkiem w transporcie publicznym
 • obrażenia ciała spowodowane wypadkiem drogowym
 • obrażenia ciała spowodowane przez zwierzę

Odszkodowanie za szkode osobową

Roszczenia o odszkodowanie można skladać do pięću lat od daty wypadku. W sprawach wypadków drogowych termin przedawnienia trwa trzy lata. W pierwszej kolejności należy zbadać, czy ktoś może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za odniesione obrażenia. Zwykle sprawca szkody jest ubezpieczony, więc w razie odpowiedzialności cywilnej to wlaśnie ubezpieczyciel przejmuję sprawe i wyplaca odszkodowanie. Odszkodowanie obejmuje wszystkie koszta poniesione w wyniku szkody. Wysokość definitywnego odszkodowania jest zależna od przypadku i od ciężkości obrażeń, przebiegu powrotu do zdrowia, konsekwencji związanych z pracą lub z gospodarstwem domowym, dalszych kosztów itd. Obrażenia powinną być poparte dowodami, na przykład na podstawie oświadczeń lekarzy, rachunków za koszty leczenia czy pomocy medycznej itp.

Zaliczki

Jeżeli odpowiedzialność zostanie uznana, ubezpieczyciel jest zobowiazany zapłacić zaliczki na ostateczne odszkodowanie, do momentu, aż pełna szkoda zostanie zinwentaryzowana i zapłacona. Dzięki zaliczkom zapobiega się powstania problemów finansowych, przez na przykład wysokie koszty leczenia. Jeżeli Państwo zamieżają ubiegać się o zaliczkę, będą Państwo potrzebowali dowodów poniesonych kosztów, wydatków, utraconych zarobków i tak dalej.

Rekompensata za ból i cierpienie (smartengeld)

Oprócz odszkodowania za szkody materialne, ofiara wypadku jest uprawniona do otrzymania odszkodowania za szkody niematerialne. Jest to rekompensata za szkode emocjonalną i psychiczną. Odszkodowanie obejmuje na przykład ból, smutek, nieprzespane noce, cierpienie psychiczne lub zmniejszona radość życia. Wysokość rekompensaty za ból i cierpienie jest określane charakterem i ciężkośćią obrażeń. Lecz też wiek lub rodzaj odpowiedzialności mogą się liczyć w okreslaniu wysokości rekompensaty. W celu ustalenia wysokości rekompensaty, sprawa jest porównywana z innymi byłymi sprawami. Oświadczenia sędziów na temat wysokości rekompensat za ból i cierpienie są zawarte w książeczce ‘Smartengeldgids’.

Biuro do spraw szkód osobistych

Jeżeli doznali Państwo szkody osobowej to najlepiej skontaktować się z adwokatem zajmującym się takimi sprawami. Zgodnie z prawem Holenderskin, maja Państwo prawo na  pomoc prawniczą, a sprawca szkody jest zobowiązany pokryć koszty tej pomocy. Adwokat ds. szkody osobistej wstawia sie za Państwa interesem i zapewnia, przede wszystkim, że sprawca szkody uzna odpowiedzialność cywilną za szkode. Często zdarza się, że sprawca szkody próbuje wydostać się z pod odpowiedzialności. Adwokat jednak zna prawo Holenderskie doskonale i wie, jak ustalić czy partia jest odpowiedzialna za szkody. Jeżeli odpowiedzialność zostanie uznana, sprawca szkody jest zobowiazany zrekompensować szkody. Przez dokładną inwentaryzację szkody, adwokat ds. szkody osobistej zapewnia maksymalne odszkodowanie.

Opłaty adwokackie

Prawo Holenderskie stanowi, że partia odpowiedzialna za szkode jest również zobowiązana do opłacenia kosztów pomocy prawnej dla ofiary w rozsądnych granicach, a wiec także honorarium adwokata. Definicja ‘rozsądnych granic’ tych kosztów zależy od wysokosci szkody, powagi obrażen i trudności sprawy. Jeżeli w późniejszym stadium okaże się, że obrażenia są mniej poważne niż się wydawało, partia odpowiedzialna nie może z mocą wsteczną starać sie o odzyskanie kosztów za pomoc prawną.

Obliczenie odszkodowania od szkody osobowej

“Jak obliczyć wysokość mojego odszkodowania? Na jakie odszkodowanie mam prawo?” Ofiary wypadków często zastanawiają się nad tymi pytaniami. Wysokość odszkodowania jest jednak obliczana na podstawie konkretnych obrażeń i konkretnej sytuacji. Najczęstsze zródła szkody to:

 • rekompensata za ból i cierpienie
 • utrata (tymczasowa) umiejętnosci np. w sprzataniu lub gotowaniu
 • utrata dochodów
 • utrata dochódów z ‘czarnej’ pracy
 • niepełnosprawność zawodowa
 • osłabienie pozycji na rynku pracy
 • opóźnienie w nauce
 • koszty związane z hospitalizacja
 • koszty medyczne
 • koszty transportu
 • koszty narzędzi pomocnych (np. wózek inwalidzki)
 • koszty związane z przeprowadzką

Roszczenie o odszkodowanie

Jeżeli odpowiedzialność zostanie uznana, istnieje prawo do zaliczek dopóki pełne odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Jeżeli zamierzają Państwo się ubiegać o zaliczkę, będa Państwo potrzebowali dowodu kosztów, wydatków, utraconych zarobków i tak dalej.

Doradca medyczny

Każdy przypadek jest inny, także z medycznego punktu widzienia. W celu ustalenia dokładnych obrażeń, adwokat do spraw szkod osobowych korzysta z pomocy doradcy medycznego. Doradca medyczny ocenia dokumentację medyczną i sporządza poradę medyczną. Doradca medyczny bierze pod uwagę wszystkie istotne sprawy, na przykład przyszłe operacje, potencjalne sztuczne stawy w przyszłości i tak dalej. W przypadku bardzo skomplikowanych urazów, doradca medyczny wzywa pomoc specjalistów medycznych.

Zewnętrzni eksperci

Odszkodowanie zostanie przyznane przez ubezpieczenie sprawcy szkody tylko wtedy, gdy roszczenia będą uzasadnione dowodami. Zewnętrzny ekspert może zostać wezwany do zebrania dowodów, na przykład analityk wypadków, który jest w stanie określić okoliczności wypadku, jeżeli są one trudne do udowodnienia. Analityk wypadków może zostać wezwany wspólnie z sprawcą wypadku, ale także jednostronnie. Istnieje również opcja wezwania lekarza specjalisty. Jest to niezależny lekarz, który jest powoływany w celu ustalenia obrażeń i ewentualnego przyszłego ryzyka tych obrażeń. Wynik badania lekarza specjalisty, tak zwanej ’ekspertyzy’, jest wiążący dla obu stron i często daje dużo jasności, gdy dochodzi do dyskusji na temat obrażeń. W celu ustalenia i uzasadnienia szkody istnieje opcja wezwania tzw. eksperta pracy, który jest wstanie na przykład określić wymóg w zakresie pomocy domowej lub określić, jak rozwinęłaby się zawodowa kariera, gdyby nie było obrażeń.Ergoterapeuta jest wstanie zbadać, czy istnieje potrzeba pewnych dostosowań w domu. Jeżeli dochody sie zmniejszą, to różnica wysokości z dochodami przed wypadkiem liczy sie jako szkoda. Zmniejszenie tych dochodow niemniej jedak może mieć konsekwencje dla np. wysokości emerytury w przyszłości. Ta strata też liczy się jako szkoda. Dodatkowa szkoda może również wystąpić, jeżeli nastąpi utrata pewnych dofinansowań z państwa (np. dodatek do wynajmu mieszkania, tzw. huurtoeslag), w momencie kiedy odszkodowanie zostaje wypłacone i granica dozwolonych środków finansowych zostaje przekroczona. Obliczenia konkretnej szkody (i odszkodowania) są często bardzo skomplikowane i jest dobrze wezwać wyspecjalizowaną firmę księgową do dokladnego wyliczenia. Zewnętrzni eksperci mają rozległą wiedzę i doświadczenie i biorą pod uwagę wszystkie istotne detale. Strona odpowiedzialna za szkode jest zobowiązana do pokrycia kosztów związanych z wezwaniem zewnętrznych ekspertów.

Proces reintegracji zawodowej

Jeżeli z powodu obrazeń ofiara wypadku nie jest w stanie dalej wykonywać swojego zawodu, ubezpieczyciel ma obowiązek wezwać eksperta ds. pracy (arbeidsdeskundige), który pomaga w reintegracji zawodowej. Ekspert ds. pracy sprawdza, czy ofiara wypadku jest w stanie ponownie wykonywać swoją pracę, ewentualnie z dostosowaniami ze strony pracodawcy lub innymi środkami pomocniczymi. Jeżeli nie jest to możliwe, ekspert ds. pracy razem w ofiarą wypadku poszukuje innej odpowiedniej pracy, biorąc pod uwagę umiejętności i życzenia tej osoby. Ubezpieczyciel odpowiedzialny za szkode osobową jest zobowiązany pokryć koszty zwiazane z wezwaniem eksperta pracy.

Jak długo trwa sprawa odzyskania odszkodowania?

Z góry nie da sie ustalić jak długo bedzie trwać sprawa o odszkodowanie. Skomplikowana sprawa zajmuje więcej czasu niż prostszy przypadek, w którym zazwyczaj wystepuja mniej zródeł szkody. Średni czas trwania sprawy dotyczącej szkody osobowej wynosi od jeden do trzech lat. Podczas trwania sprawy istnieje prawo do zaliczek na końcowe odszkodowanie, żeby pokryć (medyczne) koszty i ewentualna utratę dochodów. Ponadto ubezpieczyciel jest zobowiązany zapłacić odsetki od odszkodowania od terminu od dnia poniesienia szkody.

Roszczenie odszkodowawcze

Jak działa proces rozliczania roszczeń? Większość przypadków szkód osobowych rozwiązuje się bezpośrednio miedzy partiami, czyli poza sądem. Adwokat ds. szkody osobowej ma stały kontakt z ubezpieczycielem, przygotowuje raporty o szkodzie i negocjuje o wysokośći odszkodowania. Zwykle specjalista z ubezpieczelni przychodzi na wizyte do domu ofiary wypadku, aby omówić szkode i utworzyć obraz danej sytuacji. Ubezpieczyciel potrzebuje wielu informacji, aby móc wypłacić odszkodowanie. Chodzi nie tylko o informacje o samym wypadku i obrażeniach, ale także o informacje na postawie której można wytworzyc jasny obraz jak wyglądałaby sytuacja bez wypadku. Może Państwo mieli własnie dostać awans w pracy? Lub mieli plany na odbudowe domu? Ubezpieczyciel musi wziąźć to wszystko pod uwagę. Konieczne jest dokonanie porównania między sytuacją po wypadku a sytuacją, jeżeli wypadek nie miałby miejsca.

Mediacja

Jeżeli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta w ciągu trzech lat, istnieje prawo do mediacji, zgodnie z decyzją Rady ds. Szkód osobowych (Letselschaderaad). W czasie mediacji strony, razem z mediatorem, szukaja satysfakcjonującego rozwiązania, z którym wszystkie partie się zgadzają. W większości przypadków mediacja jest odpowiednia metodą, aby doprowadzić do porozumienia Jeżeli mediacja nie doprowadzi jednak do satysfakcjonującego rozwiązania, adwokat ds. szkody osobowej ma możliwość rozpoczęcia procedury w sądzie.

Zasady postępowania ubezpieczyciela

Większość ubezpieczycieli w Holandii jest członkiem Stowarzyszenia Ubezpieczycieli (Verbond voor Verzekeraars) i są zobowiązani przestrzegać Kodeksu postępowania w wypadkach szkody osobowej (Gedragscode Behandeling Letselschade). Te zasady postępowania mają jako cel gwarantować, że sprawa dotycząca szkody osobowej zostanie rozwiązana w sposób harmonijny.

Print deze pagina Mail deze pagina