Mag een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek doen?

Toestemming lichamelijk onderzoek

In een zaak van het Centraal Medisch Tuchtcollege (gepubliceerd 18-5-2012) wordt nog eens herhaald dat lichamelijk onderzoek uitsluitend mag plaatsvinden met toestemming van de patiënt.

Lichamelijk onderzoek door bedrijfsarts

Een bedrijfsarts die een werkneemster zag wegens burnout klachten wilde haar borsten onderzoeken. Daarmee ging hij te ver, gezien art 7:450 Burgerlijk Wetboek.

De arts dient zich te beperken tot zijn deskundigheidsgebied en het onderzoek door de (bedrijfs)arts moet in redelijke verhouding staan tot het doel (namelijk arbeidsongeschikt of niet), terwijl daarbij de minst belastende methode gehanteerd moet worden.

Er is altijd toestemming nodig

De patiënt of werknemer is dus nooit verplicht zich te laten onderzoeken, ook niet door de bedrijfsarts, ook al lijkt dat wel zo. Weest u zich daarvan bewust.

Heeft u een conflict met uw werkgever rondom dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Contact »

Geschreven door Frans Joosten

Advocaat letselschade, verzekeringsrecht en arbeidsrecht, oprichter

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *