Geschil over re-integratie, wat zijn mijn rechten en plichten?

Als er een geschil bestaat over de mogelijkheden om te re-integreren, dan kunt u daarover een deskundigenoordeel vragen bij het UWV (http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/formulieren/AG14002249.aspx). Re-integratie is een wederzijdse verplichting van werkgever en werknemer om de werknemer weer aan de slag te laten gaan in de eigen functie. Dat moet op een correcte wijze gebeuren en daarbij moeten de gezondheid en de mogelijkheden van de werknemer in kwestie wel goed in ogenschouw worden genomen. Bij een geschil kunt u contact opnemen met de bedrijfsarts en het UWV. Mocht de werkgever het loon stop zetten, dan kunt u zich tot ons wenden.

Geschreven door Alex Verhoeven

Advocaat letselschade, mede-oprichter