Ik ben ziek, maar ontvang geen loon. Wat moet ik doen?

Tijdens ziekte hebt u in beginsel recht op doorbetaling (70%) van uw loon en de werkgever mag dat niet zomaar stop zetten. Daar dient deze een goede reden voor te hebben. In de wet staat dat dat mag wanneer de werkgever -bijv. na advies van een bedrijfsarts- zich op het standpunt stelt dat u niet ziek bent. Als u ven mening bent dat u dat wel bent, dan kunt u hierover een 2nd opinion vragen bij het UWV (http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/formulieren/AG14002249.aspx). Het is uiteindelijk aan de kantonrechter om de uiteindelijke beslissing te nemen. De kantonrechter laat zich daarbij vaak leiden door het oordeel van het UWV. Ook als u zonder goede grond niet meewerkt aan de re-integratie, kan dat een reden zijn voor de werkgever om het loon stop te zetten.

Als uw werkgever het loon heeft stop gezet, schakel ons dan direct in. Dan kunnen wij dat namens u gaan vorderen.

Geschreven door Alex Verhoeven

Advocaat letselschade, mede-oprichter