Ik heb ook een rechtsbijstandverzekeraar. Zal ik deze inschakelen?

De praktijk leert dat de behandeling door een rechtsbijstandverzekeraar te wensen overlaat. U wordt u gezien als een kostenpost. De behandelaars zijn vaak onervaren en niet eens jurist. Zij krijgen de instructie om dossiers in grote getalen weg te werken. Reden waarom slachtoffers vaak onder druk worden gezet om akkoord te gaan met een minnelijke regeling. Zaken krijgen niet de aandacht die zij verdienen. Bij ons bent u een inkomstenpost. Wij hebben er belang bij dat de zaken lopen zoals dat hoort en doen ons best voor een optimaal resultaat.

Geschreven door Alex Verhoeven

Advocaat letselschade, mede-oprichter