Waar heb ik recht op?

Als de tegenpartij aansprakelijk is hebt u recht op een volledige schadeloosstelling. Hieronder vallen alle kosten, inkomensverlies, huishoudelijke hulp en natuurlijk ook het smartengeld. Aangezien het vaak niet gemakkelijk is om de schade vast te stellen, doet u er goed aan om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Geschreven door Alex Verhoeven

Advocaat letselschade, mede-oprichter