Heb ik recht op een voorschot / wettelijke rente?

Het afwikkelen van uw schade kan vaak lang duren. De aansprakelijke verzekeraar kan u voorschotten verstrekken om te voorkomen dat u financiële tekorten lijdt. Vanaf het moment dat de schade wordt geleden is de tegenpartij verplicht om wettelijke rente te betalen over de schadevergoeding. Het recht op smartengeld bestaat vanaf de datum van het ongeval. Het doel van de voorschotten is om uw financiële positie gelijk te houden aan de positie zonder ongeval en te voorkomen dat u allerlei kosten voor moet schieten. Het mag niet zo zijn dat er onnodige extra problemen ontstaan die te maken hebben met uw financiële positie.

Geschreven door Alex Verhoeven

Advocaat letselschade, mede-oprichter