Concurrentiebeding, wat nu?

Als er schriftelijk een concurrentiebeding is overeengekomen, dan blijft die in beginsel bestaan na einde dienstverband, tenzij de werkgever verwijtbaar is aan het einde daarvan. Verstandig om in overleg met werkgever te treden en te onderhandelen om het non-concurrentiebeding om te zetten in bijv. een relatiebeding (dat u samen een lijst opstelt welke relaties u niet mag benaderen).

Mocht u er samen niet uitkomen en u legt het geschil neer bij de kantonrechter, dan zal de kantonrechter beoordelen of het concurrentiebeding (nog) rechtsgeldig is en als dat het geval is of er gronden zijn om deze te matigen. Als de kantonrechter tot het oordeel komt dat het beding in stand blijft, dan kan de kantonrechter gedurende de periode dat het beding er is een vergoeding aan u opleggen wanneer het u belemmert om op anders dan in dienst van de werkgever werkzaam te zijn.

Lees ook ons blog:

Geschreven door Alex Verhoeven

Advocaat letselschade, mede-oprichter