Mijn werkgever wil mijn arbeidsvoorwaarden wijzigen, mag dat zomaar?

Uw werkgever mag niet zomaar tot eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden (zoals werktijden, plaats, bonussen e.d.) overgaan, ook niet wanneer er in de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen. Er zal altijd een belangenafweging moeten worden gemaakt tussen het belang van de werkgever en uw belang om vast te houden aan bepaalde voorwaarden. Dat kan uiteraard aan een kantonrechter worden voorgelegd.

Geschreven door Alex Verhoeven

Advocaat letselschade, mede-oprichter